Wordpress Themes
 

Ydych chi eisiau i’ch cymuned CHI oroesi?

 
Mae Cymuned yn gweithio o blaid cymunedau Cymru. Rydym yn credu bod angen llais cryfach i’n cymunedau – rydym yn credu y dylai pobl fel chi fod yn rhan o’r penderfyniadau sy’n effeithio ar eich cymuned CHI.

  • Hoffech chi weld marchnad dai sydd yn galluogi pobl leol i aros yn eu cymunedau, ac i gynnal natur y cymunedau hynny?
  • Hoffech chi weld economi leol sydd yn cryfhau busnesau bychain lleol, fel bod pobl yn medru cael gwaith o safon yn eu cymunedau eu hunain?
  • Hoffech chi weld cymunedau cryfach lle mae pobl yn nabod ei gilydd a lle mae modd cynnal ysgolion bychain, meddygfeydd lleol a siopau lleol?
  • Hoffech chi weld sefydliadau yn y Fro Gymraeg yn defnyddio’r Gymraeg fel iaith gwaith?
  • Hoffech chi weld ysgolion yn y Fro Gymraeg yn cynnig addysg ddwyieithog lawn i’w disgyblion?

Eisiau gwybod mwy?
Cewch wybod beth sydd yn mynd ymlaen, a sut mae modd i CHI newid dyfodol eich cymuned, trwy danysgrifio i’n ebost wythnosol:
 

Enw cyntaf:
E-bost:

 

Beth am ddod yn rhan o’n gwaith ni?

Gyda’n gilydd, mae modd gwneud y gwahaniaeth sydd ei angen.

 

  • Mae pris peint y mis yn medru newid y byd.
  • Mae aelodau Cymuned yn derbyn cylchlythyr bob yn ail fis i’w hysbysu am weithgareddau’r mudiad.
  • Mae aelodau gweithredol yn medru cadw ar flaen y gad trwy danysgrifio i e-bost wythnosol.
Cliciwch fan hyn i lawrlwytho ffurflen aelodaeth fel dogfen pdf.
Cewch ei llenwi a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Neu cliciwch ar un o’r botymau isod er mwyn trefnu talu’n fisol ar-lein trwy PayPal.


 


Cymuned, 64 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RR - 01758-612712 - cymuned[at]cymuned.org