Wordpress Themes
 

Cynnal Cymru yn gwrthod rhoi barn ar Erddig

08/01/08

Mae’r mudiad cymunedol Cymuned wedi beirniadu Cynnal Cymru, sydd yn cael eu hariannu gan Lywodraeth y Cynulliad i hyrwyddo datblygu cynaladwy yng Nghymru, am wrthod gwneud sylw ar y datblygiad arfaethedig amhoblogaidd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhostyllen ger Wrecsam. Mae Dr Ruth Williams ar fwrdd Cynnal Cymru ac hefyd yn Rheolwr Materion Cymreig ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – ac mae hithau hefyd wedi gwrthod siarad gyda Chymuned.

‘Rydym yn credu bod hyn yn adlewyrchu’n wael iawn ar Cynnal Cymru,’ medd Aran Jones, Prif Weithredwr Cymuned, ‘gan iddi edrych yn glir bod cysylltiad rhwng gwaith aelodau’r bwrdd a’r hyn mae’r corff yn fodlon siarad amdano fo. Mae’n ddigon gwael ynddo’i hun bod Dr Ruth Williams yn gwrthod siarad gyda Chymuned, ond i weld Cynnal Cymru hefyd yn gwrthod gwneud sylw ar ddatblygiad arfaethedig heb fod wedi seilio mewn unrhyw ffordd ar angen lleol yn gywilyddus.’

Mae Cymuned yn gweithio gyda Phwyllgor Trigolion Rhostyllen (www.Rhostyllen.com) i hyrwyddo ymwybyddiaeth am anfodlonrwydd pobl leol gyda’r cynllun, bydd yn golygu codi 223 o dai heb fod ar gyfer angen lleol, gyda chanran is o lawer ar gyfer tai fforddiadwy na’r hyn mae’r Cynulliad yn awyddus i’w weld.

‘Rydym wedi gweithio’n galed i gynnal trafodaeth diffuant gyda’r Ymddiriedolaeth, ond maent i’w gweld heb ddim ots o gwbl am ddymuniadau pobl leol,’ medd Carrie Harper, cynrychiolydd Cymuned yn y Gogledd-Ddwyrain. ‘Maen nhw eisiau gwneud cymaint o bres â bod modd, i fanteisio ar yr argyfwng tai, ac mae’r ffaith na fydd eu Rheolwr Materion Cymreig yn siarad gyda ni yn dweud cyfrolau. Pan mae’n rhaid i’r Ymddiriedolaeth ddewis rhwng elw neu bobl leol, maen nhw’n dewis elw.’


Cymuned, 64 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RR - 01758-612712 - cymuned[at]cymuned.org